หน้าเว็บ

วันพุธที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2556

เครื่องมือคณิตศาสตร์ไดนามิก GeoGebra


         GeoGebra  เป็นเครื่องมือคณิตศาสตร์ ที่สามารถทำผ่านเว็บได้เลย เช่น สร้างกราฟ หรือเรขาคณิิตต่างๆมากมาย  รองรับได้หลายภาษาถึง 46 ภาษา (แปลใหม่ทุกเดือน) รวมทั้งภาษาไทย  สามารถเก็บงานที่ทำไว้ใน Google Drive


spreadsheet-view-cobweb.png     GeoGebra เป็นฟรีซอฟต์แวร์คณิตศาสตร์แบบไดนามิกสำหรับทุกระดับการศึกษาที่รวมเรขาคณิตพีชคณิตกราฟและแคลคูลัส

      GeoGebra (www.geogebra.org) เป็นฟรีหลายแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์คณิตศาสตร์แบบไดนามิกสำหรับทุกระดับการศึกษาที่รวบรวมรูปทรงเรขาคณิตพีชคณิตสเปรดชีตกราฟสถิติและแคลคูลัสในหนึ่งง่ายต่อการใช้แพคเกจ ทรัพยากรการเรียนการสอนแบบการเรียนรู้และการประเมินผลที่สร้างขึ้นด้วย       GeoGebra สามารถใช้ร่วมกันและนำมาใช้โดยทุกคนที่ geogebratube.org ภายใน geogebratube.org ปีเป็นครั้งแรกที่ได้รับมากกว่า 10 ล้านผู้เข้าชม

      GeoGebra ได้กลายเป็นผู้ให้บริการชั้นนำของซอฟต์แวร์คณิตศาสตร์แบบไดนามิกสนับสนุนการศึกษา STEM และนวัตกรรมในการสอนและการเรียนรู้ทั่วโลก GeoGebra ได้รับรางวัลซอฟต์แวร์หลายการศึกษาการสร้างนวัตกรรมอย่างต่อเนื่องโดยความร่วมมือกับคู่ค้าที่สำคัญ   สนใจไปที่หน้าแรกของร้านค้า Google Chrome แล้วค้นหาด้วยคำว่า GeoGebra คุณสามารถเพิ่มลงใน Google Chrome ได้ทันที


ชมวิดีโอสาธิตสั้น ๆ ของ GeoGebra


https://chrome.google.com/webstore/detail/geogebra/bnbaboaihhkjoaolfnfoablhllahjnee?utm_source=chrome-ntp-icon

เขียนสมการคณิตศาสตร์ ด้วย Daum Equation Editor

 Daum Equation Editor
 
   การเขียนสมการคณิตศาสตร์ผ่านเว็บ เป็นเครื่องมือออนไลน์ฟรี สามารถป้อนและแก้ไขสมการคณิตศาสตร์ทุกได้อย่างรวดเร็ว และสามารถบันทึกเป็นข้อความหรือรูปภาพเพื่อใช้ในเอกสารต่างๆได้


    โดยไปที่หน้าแรกของร้านค้า Google Chrome แล้วค้นหาด้วยคำว่า Daum Equation Editor คุณสามารถเพิ่มลงใน Google Chrome ได้ทันที

ชมวิดีโอสาธิตสั้น ๆ ของ Daum Equation Editor
https://chrome.google.com/webstore/detail/daum-equation-editor/dinfmiceliiomokeofbocegmacmagjhe?hl=en-GB&utm_source=chrome-ntp-launcher


Webinar : การสัมมนาออนไลน์


webinar = web+seminar
Webinar   คือ การสัมมนาผ่านทางเว็บไซต์  หรือ การสัมมนาออนไลน์  เป็นการประชุมผ่านเว็ปไซต์ รูปแบบใหม่ Webinar เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความคิดเห็น และข้อเท็จจริงร่วมกัน โดยอาศัย อินเทอร์เนต เป็นตัวกลางในติดต่อสื่อสาร ซึ่งการเข้าร่วม Webinar นั้น นอกจากผู้เข้าร่วมจะได้ความรู้ในหัวข้อที่วิทยากรทำการบรรยาย ผู้เข้าร่วมยังสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โต้ตอบกับวิทยากรได้ มีการตั้งคำถาม มีการอธิบาย และมีกิจกรรมในการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้เข้าร่วมและวิทยากร
 Webinar เป็นทางเลือกใหม่ที่น่าสนใจ โดยที่ผู้ที่เข้าร่วมไม่จำเป็นต้องเสียเวลา เสียเงิน เพื่อเดินทางไปเข้าร่วมสัมมนาแบบเดิมๆ แค่มีคอมพิวเตอร์ กับอินเทอร์เนตก็สามารถเข้าร่วมได้ไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็ตาม โดยสามารถเห็นหน้าผู้ร่วมสัมมนาด้วยกันได้ สามารถพูดคุย ตอบโต้ ซักถาม พูดคุย กันได้ สามารถแชร์ไฟล์ แชร์เอกสาร แชร์ VDO ให้ผู้ร่วมสัมมนาทุกท่านได้เห็นไปพร้อมๆกัน มีการโต้ตอบแบบ Real Time สามารถประชุมพร้อมกันได้ทุกที่แม้จะอยู่ต่างที่ หรืออยู่คนละประเทศกันก็ไม่มีปัญหา เพียงแค่มีคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต


ประโยชน์ของการเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์

       o การเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์สามารถทำได้จากที่ทำงาน ห้องประชุม หรือแม้แต่จากที่บ้านของผู้เข้าร่วมสัมมนา โดยสิ่งที่ต้องการมีเพียงแค่เครื่องคอมพิวเตอร์ที่สามารถต่อ Internet ได้ และโทรศัพท์เท่านั้น
       o ไม่ต้องเสียเวลา และค่าใช้จ่ายในการเดินทางประหยัด
       o โดยปกติแล้วการเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์จะเป็นแบบฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย โดยผู้เข้าร่วมสัมมนาเสียค่าใช้จ่ายเพียงแค่ค่า Internet และค่าโทรศัพท์ภายในประเทศเท่านั้น
       o ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และค่าที่พักเพิ่มประสิทธิภาพ
       o โดยปกติการสัมมนาออนไลน์ จะใช้เวลาไม่เกิน 1 ชั่วโมง ดังนั้นผู้เข้าร่วมสัมมนาไม่ต้องเสียเวลาทั้งวันเหมือนการสัมมนาแบบปกติ โดยยังสามารถทำงานในช่วงเวลาที่เหลือได้อย่างมีประสิทธิภาพการฝึกอบรม

       o การสัมมนาออนไลน์ช่วยให้สามารถฝึกอบรมบุคลกรที่เกี่ยวข้องได้โดยไม่จำกัดจำนวน และสถานที่ ด้วยค่าใช้จ่ายที่ถูกมาก


ตัวอย่างการสัมนาผ่านเว็บ(Webinar) โดยใช้ Google Hangoutวันอังคารที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2556

Education 3.0

Education 3.0 เทคโนโลยีเพื่อการศึกษายุคใหม่


Education 3.0 เป็นการใช้เครื่องมือเพื่อ Communication and Collaboration รวมถึง social network ที่เป็นการสื่อสารแบบ many-to-many real-time

     Education 3.0 มีพื้นฐานมาจาก แนวคิด Web 2.0 ที่ปรับใช้เทคโนโลยีในด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์เพื่อประโยชน์ด้านการศึกษาและมีแนวโน้มเน้นไปที่การสนับสนุนการทำงานร่วมกันในแบบออนไลน์ การแบ่งความรู้ร่วมกันในกลุ่มผู้เรียน โดยขณะนี้มีความพร้อมและการเติบโตมากับเทคโนโลยีเครือข่ายอย่างระบบอินเทอร์เน็ต ที่กลุ่มผู้เรียนมีความพร้อมในเทคโนโลยี และการเรียนที่ตอบสนองต่อการใช้งานผ่านเครือข่ายเน็ตเวิร์กมากขึ้น


        ตัวอย่างที่สำคัญและชัดเจนก็คือ การจัดการเรียนการสอน ได้เปลี่ยนรูปแบบไปจากเดิมที่อาจารย์จะเป็นต้นตอความรู้เพียงหนึ่งเดียว แต่ปัจจุบัน อาจารย์ กลายมาเป็น ผู้ประสานและกำหนดทิศทางของความรู้ที่ได้จากการเข้าถึงแหล่งข้อมูลความรู้ต่างๆ เช่น หนังสือเรียน ห้องสมุด ข้อมูลชุมชน สื่อสารมวลชน ฐานข้อมูลออนไลน์ไปจนถึงเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

        ผู้บริหารไอทีในสถานศึกษา หน่วยงานรัฐ ตลอดจนนักวิจัย และครูอาจารย์ในอนาคตจำเป็นจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในพื้นฐานทางเทคโนโลยีปัจจุบัน ที่มีผลต่อสภาพแวดล้อมทางการศึกษา แนวคิดและรูปแบบใหม่นี้จะเรียกว่า 
       สำหรับ Education 3.0 คือ แนวคิดทางการเรียนรู้ใหม่ล่าสุดที่ทั้งสถาบันการศึกษาและผู้เรียนสามารถเชื่อมต่อถึงกันอย่างซับซ้อนผ่านเครือข่ายเน็ตเวิร์กได้จากทุกสถานที่ในทุกเวลา ในขณะที่เทคโนโลยีการเรียนรู้แบบต่างๆ ทั้งการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ตลอดจนการเรียนรู้เทคโนโลยีเสมือนจริง (Immersive Learning) จะก้าวเข้ามามีบทบาทในการประสานกระบวนการเรียน การสอนในสถาบันการศึกษาจริงและการเรียนรู้ทางไกลทั้งในปัจจุบันและอนาคต

       การเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง เป็นแนวคิดใหม่ที่ท้าทายการเรียนการสอนแบบออนไลน์ โดยการจำลองสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ลักษณะเกือบเหมือนจริงทุกอย่าง เช่น ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมทดลองในห้องแล็บของสถานศึกษาจริง แต่ผู้เรียนอยู่คนละสถานที่รวมทั้งเลือกวันเวลาที่จะเข้ามามีส่วนร่วมได้สะดวกในลักษณะออนดีมานด์ โดยแนวคิดที่กำลังพัฒนาขึ้นนี้จะช่วยลดช่องว่างของการเรียนการสอนออนไลน์แบบเดิมที่ผู้เรียนไม่ได้มีส่วนร่วมกับหลักสูตรเท่าที่ควร
ยุคสมัยของการศึกษา
Education 1.0  :  One-way process
Education 2.0  :   Use social software (Web 2.0 tools) within the framework of Education 1.0
Education 3.0  :   Collaboration learning


Education 1.0
Education 2.0
Education 3.0
บทบาทหลักของผู้สอน
เป็นแหล่งความรู้สู่ผู้เรียน
แนะนำแหล่งความรู้ให้ผู้เรียน
ทำหน้าที่เป็นผู้ประพันธ์กิจกรรมความร่วมมือกันในการสร้างความรู้
พฤติกรรมของผู้เรียน
Passive students
Passive to active students
Active students
กิจกรรมการเรียนรู้
บรรยาย ให้การบ้าน ทดสอบ ทำงานกลุ่มในชั้นเรียน
มอบงาน ใช้เทคโนโลยีแบบเปิดมากขึ้น มีกิจกรรมความร่วมมือ ในสถาบันและห้องเรียน
กิจกรรมการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นการสร้างสรรค์โดยผู้เรียน ไม่จำกัดกรอบสถาบันและชั้นเรียน
สื่อและเนื้อหาการเรียนรู้
Copyright materials
Copyright และ free/open educational resource
Free/open educational resource และ reused


       

วันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

ค้นหาและอ่าน eBook ออนไลน์ โดยใช้ Google Book


     ห้องสมุดดิจิตอลของกูเกิล Google Book


     สำหรับครู อาจารย์ที่สนใจค้นหาหนังสือ หรือจะอ่านหนังสือแบบออนไลน์  จากห้องสมุดดิจิตอลของกูเกิลที่มา  :
     บริการ Google Books เกิดจาก Google ได้สแกนหนังสือในห้องสมุดทั่วโลกไปเก็บไว้ในเว็บที่เปิดให้บริการมาหลายปี

“Google หนังสือ” มีบริการอะไรบ้าง

     - Book Search ทำงานเหมือนกับส่วนค้นหาทางเว็บ ลองค้นหาจาก Google Books หรือจาก Google.com หลังจากพบหนังสือที่มีเนื้อหาตรงกับคำที่ใช้ค้นหา เราจะเชื่อมโยงไปที่หนังสือในผลการค้นหาของคุณ

     - เรียกดูหนังสือออนไลน์ หากหนังสือไม่มีลิขสิทธิ์หรือผู้จัดพิมพ์อนุญาตแล้ว คุณจะสามารถดูตัวอย่างหนังสือ หรือในบางกรณีอาจอ่านเนื้อหาทั้งหมดได้ หากหนังสือนั้นเป็นสาธารณสมบัติ คุณสามารถดาวน์โหลด PDF ได้ฟรี

     - เรียนรู้เพิ่มเติมแบบเร็ว – เราได้จัดทำหน้าอ้างอิงสำหรับหนังสือทุกเล่มเพื่อให้คุณสามารถค้นหาข้อมูล ที่เกี่ยวข้องได้อย่างครบถ้วน ทั้งบทวิจารณ์หนังสือ เว็บอ้างอิง แผนที่ และอื่นๆ อีกมากมาย ดูตัวอย่างแบบต่างๆ ได้ที่นี่ 

     - ซื้อหนังสือ…หรือยืมจากห้องสมุด หากพบหนังสือที่ชอบ ให้คลิกที่ “ซื้อหนังสือเล่มนี้” และ “ยืมหนังสือเล่มนี้” เพื่อดูว่าจะสามารถซื้อหรือยืมได้จากที่ใด

     - หนังสือเหล่านี้มาจากไหน ปัจจุบันเราเชื่อมโยงหนังสือกับผู้อ่านในสองวิธีด้วยกัน คือ โครงการพันธมิตร และ โครงการห้องสมุด


ไปที่ http://books.google.co.th/


ตัวอย่างหนังสือ  เช่น
1. หนังสือ เรื่อง ดาราศาสตร์
2. หนังสือ แก่นแท้ของ "บัฟเฟตต์"หรือจะนำหนังสือมาฝังไว้บนเว็บไซต์ก็ได้ครับ

สร้าง Mindmap ออนไลน์ ด้วย Mind42


สร้าง Mindmap ออนไลน์ ด้วย

      mind42 เป็นการสร้าง mind mapแบบออนไลน์ โดยไม่ต้องดาวน์โหลดโปรแกรมมาติดตั้งให้เสียเวลา  แค่เข้าเวป mind42.com  แล้ว login ก็ทำงานได้เลย
     วิธีการสมัคร คือ กรอกรายละเอียดในช่อง Sign up และ Activate จากอีเมล์ของเรา 
     จุดเด่น  
      1.  สามารถสร้าง mimd map ได้ทุกที่ ทุกเวลา ขอเพียงแต่มีอินเทอร์เน็ตเท่านั้น
      2.  สามารถแทรก จุดเชื่อมโยง(ลิงค์) แทรกรูปภาพ      
      3. สามารถทำงานร่วมกัน(Collaboration)กับเพื่อได้ เพียงกรอกอีเมลเชิญเพื่อนเข้ามาร่วมกันทำ

      4.  สามารถ แชร์ได้ 3 ลักษณะคือ URL  HTML และ Embed Code
      5. สามารถ Export ได้หลายลักษณ เช่น RTF(Rich Text), JPEG, PNG และ PDF

เข้าเยี่ยมชมได้ที่  http://mind42.com

ตัวอย่าง Mind map ที่สร้างด้วย mind42 แล้วนำ Embd Code มาฝังไว้ในเว็บไซต์ตัวอย่าง Mind map ที่สร้างด้วย mind42


วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

เรียนวิทยาศาสตร์ ร่างกายมนุษย์ผ่าน Google Body

      เราสามารถเรียนร่างกายมนุษย์ผ่านแอปพลิเคชัน Google Body
ประกอบด้วย
     1. ระบบกล้ามเนื้อ
     2. ระบบกระดูก
     3. ระบบการย่อย
     4. ระบบเลือด
     5. ระบบประสาท


Grapher เขียนกราฟคณิตศาสตร์แบบง่าย     สำหรับครูคณิตศาสตร์ในระดับชั้นมัธยมศึกษา ซึ่งสามารถสร้างราฟอย่างง่าย ไม่ว่าจะเป็นสมการเชิงเส้น  พาราโบลา ฯลฯ หรือจะสร้างกราฟเพื่อหาจุดตัด


วิธีใช่งาน
     1. เมนู Edit Equation เพิ่มสมการ แล้วป้อนสมการในช่อง f(x) แล้วเลือกสีของเส้นกราฟในช่อง Color
     2.  สามารถเพิ่มได้หลายสมการ โดยเลือกที่ New Equationดาวน์โหลดได้ที่ 
เขียนบล็อคผ่านแอปฯ Blogger

เราสามารถเขียนบล็อคได้อย่างรวดเร็วผ่านแอปพลิเคชันแอนดรอย Blogger
ดาวโหลดได้ที่

เมื่อดาวโหลดเรียบร้อยแล้วสามารถเขียนได้ทันทีครับ

AR หรือ Augmented Reality คือ?AR หรือ Augmented Reality คือ?

     AR หรือ Augmented Reality เป็นเทคโนโลยีสมัยปี 2010 ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่
ผสานเอาโลกแห่งความเป็นจริง (Real) เข้ากับโลกเสมือน (Virtual) โดยผ่านทาง
อุปกรณ์ ่, กล่องมือถือ ,Computer รวมกับการใช้ software ต่างๆ ซึ่งจะทําให้
ภาพที่เห็นในจอภาพจะเป็น object (คน,สัตว์,สิ่งของ,สัตว์ประหลาด,ยานอวกาศ) 3 มิติ
ซึ่งมีมุมมองถึง 360 องศากันเลยทีเดียว
     ฉะนั้นเทคโนโลยี AR นี้จะสามารถทําให้ผู้ใช้เห็นภาพเสมือนจริงได้รอบด้าน 360 องศา
โดยที่ผู้ใช้ไม่จาเป็นต้องเดินไปสถานที่จริงเลยแม้แต่น้อย (มันทําให้คนอยู่บ้าน)
หลักการของมันจะประกอบด้วย

1. ตัว Marker (บางคนเรียกว่า Markup)
2. กล้อง webcam , มือถือ หรือตัวจับ sensor อื่นๆ
3. ส่วนแสดงผล อาจเป็นจอภาพทางคอมพิวเตอร์หรือมือถือ หรืออื่นๆ
4. ส่วนประมวลผลเพื่อสร้าง object 3D เช่น software


Spacecraft 3D


Spacecraft 3D การศึกษาเทคโนโลยีอวกาศรูปแบบใหม่
Spacecraft 3D ผ่านเทคโนโลยี AR จาก NASA

      ให้เลือกปุ่ม Select Spacecraft ก็จะมีรายการของอุปกรณ์ต่างๆทางอวกาศ ที่ NASA ใช้งานอยู่ในอดีตจนถึงตอนนี้ครับ พอเราเลือกได้แล้ว เราก็เอากล้องไปจ่อที่บริเวณแผ่นภาพ เท่านี้เราก็จะไ้ด้เห็นยานอวกาศต่างๆลอยขึ้นมาทันทีครับ