หน้าเว็บ

วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

AR หรือ Augmented Reality คือ?AR หรือ Augmented Reality คือ?

     AR หรือ Augmented Reality เป็นเทคโนโลยีสมัยปี 2010 ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่
ผสานเอาโลกแห่งความเป็นจริง (Real) เข้ากับโลกเสมือน (Virtual) โดยผ่านทาง
อุปกรณ์ ่, กล่องมือถือ ,Computer รวมกับการใช้ software ต่างๆ ซึ่งจะทําให้
ภาพที่เห็นในจอภาพจะเป็น object (คน,สัตว์,สิ่งของ,สัตว์ประหลาด,ยานอวกาศ) 3 มิติ
ซึ่งมีมุมมองถึง 360 องศากันเลยทีเดียว
     ฉะนั้นเทคโนโลยี AR นี้จะสามารถทําให้ผู้ใช้เห็นภาพเสมือนจริงได้รอบด้าน 360 องศา
โดยที่ผู้ใช้ไม่จาเป็นต้องเดินไปสถานที่จริงเลยแม้แต่น้อย (มันทําให้คนอยู่บ้าน)
หลักการของมันจะประกอบด้วย

1. ตัว Marker (บางคนเรียกว่า Markup)
2. กล้อง webcam , มือถือ หรือตัวจับ sensor อื่นๆ
3. ส่วนแสดงผล อาจเป็นจอภาพทางคอมพิวเตอร์หรือมือถือ หรืออื่นๆ
4. ส่วนประมวลผลเพื่อสร้าง object 3D เช่น software