หน้าเว็บ

วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

Grapher เขียนกราฟคณิตศาสตร์แบบง่าย     สำหรับครูคณิตศาสตร์ในระดับชั้นมัธยมศึกษา ซึ่งสามารถสร้างราฟอย่างง่าย ไม่ว่าจะเป็นสมการเชิงเส้น  พาราโบลา ฯลฯ หรือจะสร้างกราฟเพื่อหาจุดตัด


วิธีใช่งาน
     1. เมนู Edit Equation เพิ่มสมการ แล้วป้อนสมการในช่อง f(x) แล้วเลือกสีของเส้นกราฟในช่อง Color
     2.  สามารถเพิ่มได้หลายสมการ โดยเลือกที่ New Equationดาวน์โหลดได้ที่