หน้าเว็บ

วันพุธที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2556

Webinar : การสัมมนาออนไลน์


webinar = web+seminar
Webinar   คือ การสัมมนาผ่านทางเว็บไซต์  หรือ การสัมมนาออนไลน์  เป็นการประชุมผ่านเว็ปไซต์ รูปแบบใหม่ Webinar เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความคิดเห็น และข้อเท็จจริงร่วมกัน โดยอาศัย อินเทอร์เนต เป็นตัวกลางในติดต่อสื่อสาร ซึ่งการเข้าร่วม Webinar นั้น นอกจากผู้เข้าร่วมจะได้ความรู้ในหัวข้อที่วิทยากรทำการบรรยาย ผู้เข้าร่วมยังสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โต้ตอบกับวิทยากรได้ มีการตั้งคำถาม มีการอธิบาย และมีกิจกรรมในการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้เข้าร่วมและวิทยากร
 Webinar เป็นทางเลือกใหม่ที่น่าสนใจ โดยที่ผู้ที่เข้าร่วมไม่จำเป็นต้องเสียเวลา เสียเงิน เพื่อเดินทางไปเข้าร่วมสัมมนาแบบเดิมๆ แค่มีคอมพิวเตอร์ กับอินเทอร์เนตก็สามารถเข้าร่วมได้ไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็ตาม โดยสามารถเห็นหน้าผู้ร่วมสัมมนาด้วยกันได้ สามารถพูดคุย ตอบโต้ ซักถาม พูดคุย กันได้ สามารถแชร์ไฟล์ แชร์เอกสาร แชร์ VDO ให้ผู้ร่วมสัมมนาทุกท่านได้เห็นไปพร้อมๆกัน มีการโต้ตอบแบบ Real Time สามารถประชุมพร้อมกันได้ทุกที่แม้จะอยู่ต่างที่ หรืออยู่คนละประเทศกันก็ไม่มีปัญหา เพียงแค่มีคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต


ประโยชน์ของการเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์

       o การเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์สามารถทำได้จากที่ทำงาน ห้องประชุม หรือแม้แต่จากที่บ้านของผู้เข้าร่วมสัมมนา โดยสิ่งที่ต้องการมีเพียงแค่เครื่องคอมพิวเตอร์ที่สามารถต่อ Internet ได้ และโทรศัพท์เท่านั้น
       o ไม่ต้องเสียเวลา และค่าใช้จ่ายในการเดินทางประหยัด
       o โดยปกติแล้วการเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์จะเป็นแบบฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย โดยผู้เข้าร่วมสัมมนาเสียค่าใช้จ่ายเพียงแค่ค่า Internet และค่าโทรศัพท์ภายในประเทศเท่านั้น
       o ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และค่าที่พักเพิ่มประสิทธิภาพ
       o โดยปกติการสัมมนาออนไลน์ จะใช้เวลาไม่เกิน 1 ชั่วโมง ดังนั้นผู้เข้าร่วมสัมมนาไม่ต้องเสียเวลาทั้งวันเหมือนการสัมมนาแบบปกติ โดยยังสามารถทำงานในช่วงเวลาที่เหลือได้อย่างมีประสิทธิภาพการฝึกอบรม

       o การสัมมนาออนไลน์ช่วยให้สามารถฝึกอบรมบุคลกรที่เกี่ยวข้องได้โดยไม่จำกัดจำนวน และสถานที่ ด้วยค่าใช้จ่ายที่ถูกมาก


ตัวอย่างการสัมนาผ่านเว็บ(Webinar) โดยใช้ Google Hangout