หน้าเว็บ

วันพุธที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2556

เขียนสมการคณิตศาสตร์ ด้วย Daum Equation Editor

 Daum Equation Editor
 
   การเขียนสมการคณิตศาสตร์ผ่านเว็บ เป็นเครื่องมือออนไลน์ฟรี สามารถป้อนและแก้ไขสมการคณิตศาสตร์ทุกได้อย่างรวดเร็ว และสามารถบันทึกเป็นข้อความหรือรูปภาพเพื่อใช้ในเอกสารต่างๆได้


    โดยไปที่หน้าแรกของร้านค้า Google Chrome แล้วค้นหาด้วยคำว่า Daum Equation Editor คุณสามารถเพิ่มลงใน Google Chrome ได้ทันที

ชมวิดีโอสาธิตสั้น ๆ ของ Daum Equation Editor
https://chrome.google.com/webstore/detail/daum-equation-editor/dinfmiceliiomokeofbocegmacmagjhe?hl=en-GB&utm_source=chrome-ntp-launcher