หน้าเว็บ

วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

Spacecraft 3D


Spacecraft 3D การศึกษาเทคโนโลยีอวกาศรูปแบบใหม่
Spacecraft 3D ผ่านเทคโนโลยี AR จาก NASA

      ให้เลือกปุ่ม Select Spacecraft ก็จะมีรายการของอุปกรณ์ต่างๆทางอวกาศ ที่ NASA ใช้งานอยู่ในอดีตจนถึงตอนนี้ครับ พอเราเลือกได้แล้ว เราก็เอากล้องไปจ่อที่บริเวณแผ่นภาพ เท่านี้เราก็จะไ้ด้เห็นยานอวกาศต่างๆลอยขึ้นมาทันทีครับ